Free Shipping Worldwide – for purchases over 60 Euros!

Standun, Tuar Mhic Eadaigh. Stair Agus Seanchas.

Standun, Tuar Mhic Eadaigh. Stair Agus Seanchas.

Standun, Padraig. Tuar Mhic Eadaigh. Stair Agus Seanchas. Connemara, Clo Iar-Chonnacht, 2010. 21.5cm x 13.7cm. 189 pages. Original illustrated softcover. Excellent condition with only minor signs of external wear.

Nil aon amhras ach go bhfuil Padraig Standun ar dhuine de na hurscealaithe is fearr agus is bisiula i nua-litriocht na Gaeilge. O thus na n-ochtoidi i leith ta suil ghrinn ghear caite aige ar mhuintir na Gaeltachta agus na hEireann. Sa leabhar seo, afach, tugann se faoi dhushlan nua: stair agus seanchas an cheantair a bhfuil se ina sheiplineach ann o 1995 a riomh- Tuar Mhic Eadaigh. Gheofar tracht sa leabhar seo ar chursai biobloireachta sa naou haois deag, cur sios ar an saol a chaith na gnathdhaoine sa seanreacht agus cuntas ar Chogadh na Saoirse sa cheantar, chomh maith le stair na bhfoirgneamh, na n-institiuidi agus na ndaoine ata ar marthain go foill. Gheobaidh muintir Thuar Mhic Eadaigh in Eirinn agus nios faide o bhaile Ion machnaimh agus cuimhne sa leabhar seo.

Our price: EUR 30,-- 

Standun-Tuar Mhic Eadaigh
Standun-Tuar Mhic Eadaigh