Free Shipping Worldwide – for purchases over 60 Euros!

Cuirteis, Cuisle na hÉigse.

Cuirteis, Cuisle na hÉigse.

Cuirteis, Eamon. Cuisle na hÉigse. [Pulse of the Bards]. First Edition. Dublin, Martan Lester, 1920. 18.2cm x 12.2cm. 62 pages. Original softcover. Very good condition with only minor signs of external wear. Bookseller stamp on titlepage.

Pulse of the Bards (Cuisle na hÉigse).

Includes for Example: Piaras Beaslai/ An tAthair Padraid de Brun/ Liam S. Gogan/ Padraig Mac Piarais (Padraic Pearse)/ Osborn O hAimhirgin/ Peadar O hAnnrachain/ Seamus O hAodha/ An tAthair Cathaoir Ua Braonain/ Feardorcha O Conaill/ Tadhg O Donnchadha/ An tAthair Padraig Ua Duinnin/ Padraig O hEigeartaigh/ Feidhlimidh O Maoilchraoibhe/ Diarmuid O Muimhneachain/ Seamus O Seaghdha

Cnuasacht dan do ceapadh le n’ar linn fein Eamon Cuirteis do Chruinnigh.

Our price: EUR 140,-- 

Cuirteis- Cuisle na hEigse
Cuirteis- Cuisle na hEigse