Free Shipping Worldwide – for purchases over 60 Euros!

Ó Conluain, Seán T.

Ó Conluain, Seán T.

Ó Conluain, Proinsias / Ó Ceallaigh, Seán Thomas. Seán T. Scéal a bheatha á insint ag Seán T. Ó Ceallaigh, arna chur in eagar ag Prionsias Ó Conluain [The life-story of Seán T. Ó Ceallaigh, as told by himself. Edited by Prionsias Ó Conluain.] First Edition. Baile Átha Cliath, Foilseacháin Náisiúnta Teoranta., 1963. 8°. 246 pages. Original Hardcover with illustrated dustjacket. Excellent condition with only minor signs of wear.

Includes for Example:
As Gaeilge (In Irish)/ Sceal a Bheatha a Insint ag Sean T. O Ceallaigh /Uachtaran Na hEireann (President of Ireland) o 1945 go 1959 / Oganach i Seanchathair/ Sa Leabharlann Naisunta / Cuairt Victoria/ San I.R.B./ Iriseoir / Comhairleoir Cathrach/ A Board A Reiteach/ Seachtain na Casca/ Priosunach / I Sraid Wellington – an Paradise Row ina gconaiodh mionuaisle na hochtu haoise deag – a rugadh e sa bhliain 1882/ Sea cheantar ceanna i dtuaisceart na cathrach a chuaigh se ar scoil / agus a chaith se formhor a shaoil. Ar son an cheantair sin a d’oibrigh se ar feadh blianta fada mar bhall de Bhardas Bhaile Atha Cliath agus mar Theachta Dala. Ina Aire Rialtais agus ina Uachtaran do, ni dhearna se dearmad riamh den mhuintir ar diobh e/ Sa chead chuid seo de sceal a bheatha, trachtann Sean T. O Ceallaigh, ar a oige, ar a mhuintir, ar a chairde (bhi Art O Griofa-Arthur Griffith- Sean MacDiarmada, Tomas O Cleirigh-Thomas Clarke- agus Padraig Mac Piarais-Padraic Pearse- in measc), ar imeachtai polaitiocht a linne, ar na cathanna a troideadh ar son na Gaeilge, ar eachtai agus ar ocaidi Chonradh na Gaeilge, ar mhionachrainn agus ar shrioragoid o aimsir Chogadh na mBorach agus chuairt Victoria go dti moragoid naisiunta agus iobairt fola Eiri Amach na Casca/ Ni theann an chuid seo den sceal nios faide na Nollaig na bliana 1916, an trath ar scaoileadh abhaile as carcair Reading Sean T. agus a chomhphriosunaigh. Ach ta dothain aon duine amhain de shaol eachtraiochta sa meid sin fein. / Memoirs of Sean T. O Ceallaigh, second President of Ireland from 1945-1959)/ his youth in the inner-city Dublin, his work in the National Library, his time as a Dublin City Counsellor/the I.R.B., Easter Week, Imprisonment etc.

Our price: EUR 68,-- 

Ó Conluain, Seán T.
Ó Conluain, Seán T.